SpecialToday

img-02

Sher of the day

  • KHWAJA MEER DARD

madrasa ya dair tha ya ka.aba ya but-khana tha

ham sabhi mehman the vaañ tu hi sahab-khana tha